Întreţinerea reprezintă elementul cheie care garantează calitatea, eficienţa şi funcţionarea perfectă a oricărui activ.

Contractele de întreţinere Care au la bază ani de experienţă şi urmăresc să vă ofere maximum de beneficii de pe urma întreţinerii echipamentelor de inginerii certificaţi de Daikin.

  • Fiţi pregătit pentru sezonul cald
  • Reduceţi factura de energie şi emisiile de CO₂
  • Reduceţi impactul virusurilor, bacteriilor şi polenului cu ajutorul filtrelor curate
  • Bucuraţi-vă de o funcţionare silenţioasă

Întreţinerea periodică a unui sistem sau a unei unităţi garantează menţinerea costurilor cu energia electrică şi performanța, dar şi faptul că funcţiile de siguranţă şi integritatea sistemului respectă cele mai recente standarde şi regulamente.

Întreţinerea periodică vă protejează investiţia pentru întreaga durată de utilizare a sistemului Daikin. Astfel, se evită opririle neplanificate şi defecţiunile, menţinând în acelaşi timp costurile de funcţionare la un nivel scăzut, aşa cum ar trebui să fie pe durata întregului ciclu de viaţă al sistemului.

Planurile Preventive Care au costuri transparente, evitându-se astfel costurile de reparaţii neprevăzute, degradarea confortului şi a calităţii sau pierderea producţiei.

Pachetele Care includ şi un test complet al unităţii, utilizând software de diagnoză dezvoltat de Daikin, pentru a verifica scurgerile şi punctele-problemă.

Pachetele Daikin Care conţine 3 niveluri de contracte de întreţinere, pentru a acoperi orice nevoie. Pe lângă aceste trei pachete Care, Daikin oferă un set complet de opţiuni pe care le puteţi alege.

1. Care
Care este cerința minimă pentru a respecta cerințele legislative și garantează faptul că unitatea funcționează corect și la parametri. Pachetul Care include următoarele servicii:
Spălarea filtrelor unității interioare
Dezinfectarea vaporizatorului cu spray
Upgrade de software și firmware, după caz
Jurnal validat
2. Preventive Care
Preventive Care vă menţine unitatea Split/Sky Air în condiţii optime, pen­tru o perioadă lungă de timp. Preventive Care include:
Spălarea filtrelor unității interioare
Dezinfectarea vaporizatorului cu spray
Upgrade de software și firmware, după caz
Jurnal validat
Curățarea cu abur
Îndreptarea tolelor vaporizatorului
Diagnoză la fata locului a sistemului și/sau analiză în timpul intervenției de service
Raport complet cu starea predictivă și măsurători
Istoric de service documentat și pus la dispoziție pentru fiecare unitate
Asistenta de urgenta și asistenta telefonică
Acces la asistenta tehnică și servicii de reparații
3. Extended Care
Extended Care furnizează durata maximă de viată a echipamentului. Extended Care include:
Spălarea filtrelor unității interioare
Dezinfectarea vaporizatorului cu spray
Upgrade de software și firmware, după caz
Jurnal validat
Curățarea cu abur
Îndreptarea tolelor vaporizatorului
Diagnoză la fata locului a sistemului și/sau analiză în timpul intervenției de service
Raport complet cu starea predictivă și măsurători
Istoric de service documentat și pus la dispoziție pentru fiecare unitate
Asistenta de urgenta și asistenta telefonică
Acces la asistenta tehnică și servicii de reparații
Spălarea vaporizatorului cu soluție pe baza de acid